Sigorta

Taşıması yapılan tüm emtialar Sompo Japan Sigorta tarafından, tam kapsamlı taşıma sigortası kapsamında 5.000.000.00 TL'ye kadar sigortalıdır.


Ağır Yük Taşımacılığı

Bölünmeyen tek parça tonajlı yükleriniz gerekli izinler alındıktan sonra sigortası yapılıp sevkiyatının yapılması işidir.


Parsiyel Taşımacılık

T.C. hudutları dahilinde İstanbul’dan 81 ile ve iller içerisinde parsiyel bazlı taşıma hizmeti vermekteyiz.


Komple Taşımacılık

T.C. hudutları dahilinde İstanbul’dan 81 ile, iller arasında ve il içi, komple bazlı taşıma hizmeti vermekteyiz.


Sevkiyat Bildirimi

Yapılan tüm sevkiyatlarınıza ait araç ve şoför bilgileri daha önceden tanımlanmış mail adreslerinize sevkiyatın başlamasını müteakip gönderilmesidir.


Proje Bazlı Taşımacılık

Tüm ölçülerdeki yükünüzün gerekli izin ve tedbirler alındıktan sonra sigortası yapılarak sevkiyatının yapılması işidir.


Konteyner Taşımacılığı

Liman, antrepo ve depolardan konteyner taşıması yapılması işidir.